ПРИОРИТЕТ – ЭКОЛОГИЯ!

02.06.2024 в 14:29

«Семей цемент зауыты» ӨК» ЖШС кәзіргі таңда қоршаған ортаны қорғауға үлкен көңіл бөлүде.

Біріншіден өндіріс орныңда шан-газ тазарту құрылғыларына назар аударылып 2022-2023 жылдары №4 айналмалы пешінің және сәуір айында №3 айналмалы пешінің электр сүзгілерін заманауи қондырғыларына ауыстыру жұмысы жүргізілді.

Бұған дейін сүзгілер 40-жылдан бері жұмыс істеп, тек жылдан жылға жөндеу жұмыстары ғана жүргізілген. Осы екі жобаның құны 1 млрд 800 млн теңге құрады, нәтижесінде аумақтын экологиялық жағдайына жақсы әсер етті.

Болашақта жобамыз бойынша №1 және №2 айналмалы пештерінің электр сүзгілерін ауыстыруы жоспарланып отыр.

Сонымен қатар экология заңнамасы аясында ауадағы шандарды мониторинг жасау үшін газ талдау комплексінің автоматтық жүйесін жүзеге асыру жұмыстары жүргізілуде, жоба құны 130 млн теңге.

Кәсіп орынды техниқалық жаңғырту арқасында, өңдірістің экологиялық қауыпсіздігі, қоршаған ортаның нормадан тыс ластануы және де адам денсаулығын сақтау мәселелері қарастырылған.

Осы шараны жүзеге асыру мақсатында зауыт:

  1. Ластаушы көздерден шығындар көлемін азайтады.

  2. Шикізаттың шектен тыс пайдалануын азайтады.

  3. Табиғи ресурстарды неғұрлым ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.

 

ТОО «ПК «Цементный завод Семей» заботится не только о получении прибыли, но и в первую очередь заботится об окружающей среде. На предприятии уделяется огромное внимание пылегазоочистному оборудованию.

Первым шагом по улучшению работы пылегазоочистного оборудования был проект по замене электрофильтра на вращающейся печи №4, на современное высокоэффективное пылеулавливающие оборудование с КПД очистки 99, 33%, который реализовывался в период с 2022 по 2023 год.  До этого фильтр эксплуатировался на протяжении 58 лет, ежегодно проводились лишь капитальные и текущие ремонты.

Затем с 4 апреля 2023г. по 21 апреля 2024г. была произведена замена электрофильтра вращающейся печи №3, который отработал около 40 лет.

Стоимость этих двух проектов составила 1 млрд 800 млн тенге. Установка нового оборудования позволила сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду на 20%.

В планах замена электрофильтров на вращающихся печах № 1 и № 2.

Также в рамках экологического законодательства в партнерстве с компанией ТОО «Бизнес Инженеринг» г.Караганда ведется реализация проекта установки газоаналитического комплекса автоматизированной системы  мониторинга отходящих газов. Стоимость проекта – 130 млн тенге.